الحاق ؛انضمام Annexation

انضمام منطقه ای که متعلق به دولتی دیگراست یا مالک بخصوصی نداردبه خاک یک کشور..مثل انضمام سودت به آلمان درزمان هیتلر.مقدرات مردم نواحی الحاقی بویژه درقرن 19دستخوش داد وستدوحرص دولتهای استعمارگرغربی بود

/ 3 نظر / 15 بازدید
گروه مدیریت منوتو

سلام عزيزم خوبي؟؟ بدو بيا معطل نکن ، يه جاي بهتر از فيس بوک ، با محيطي شاد تر و زيباتر ، به اسم منو تو ، بيا بيا و دوستاي جديدي پيدا کن , و باشون در ارتباط باش ، مطمئن باش ضرر نميکني ، تازه امکاناتشم از فيس بوک بيشتره ، اينو بت قول ميدم ، ميخواي عضو شي ؟؟؟؟ باشه بيا به آدرس زير و منو خوشحال کن و عضو شو ، دوست دارم عزيزم ، تو منوتو ميبينمت آدرس سایت www.mano2o.ir آدرس تبادل لینک www.mano2o.ir/link

گروه مدیریت منوتو

سلام عزيزم خوبي؟؟ بدو بيا معطل نکن ، يه جاي بهتر از فيس بوک ، با محيطي شاد تر و زيباتر ، به اسم منو تو ، بيا بيا و دوستاي جديدي پيدا کن , و باشون در ارتباط باش ، مطمئن باش ضرر نميکني ، تازه امکاناتشم از فيس بوک بيشتره ، اينو بت قول ميدم ، ميخواي عضو شي ؟؟؟؟ باشه بيا به آدرس زير و منو خوشحال کن و عضو شو ، دوست دارم عزيزم ، تو منوتو ميبينمت آدرس سایت www.mano2o.ir آدرس تبادل لینک www.mano2o.ir/link

گروه مدیریت منوتو

سلام عزيزم خوبي؟؟ بدو بيا معطل نکن ، يه جاي بهتر از فيس بوک ، با محيطي شاد تر و زيباتر ، به اسم منو تو ، بيا بيا و دوستاي جديدي پيدا کن , و باشون در ارتباط باش ، مطمئن باش ضرر نميکني ، تازه امکاناتشم از فيس بوک بيشتره ، اينو بت قول ميدم ، ميخواي عضو شي ؟؟؟؟ باشه بيا به آدرس زير و منو خوشحال کن و عضو شو ، دوست دارم عزيزم ، تو منوتو ميبينمت آدرس سایت www.mano2o.ir آدرس تبادل لینک www.mano2o.ir/link